MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden van 2015-2019

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van de Johannes Calvijnschool te downloaden.

Zorgstructuur

Benieuwd naar onze zorgstructuur? Klik dan op deze hier

Bijbelrooster

Wilt u weten welke Bijbelverhalen we vertellen in de verschillende groepen? Klik dan hier

 

Verkeersexamen 

De volgende documenten hebben betrekking op het verkeersexamen op D.V. 20 mei 2019. 
Startplan en wisselbeker
Examenroute document
Routekaart fietsexamen
Fietskeuring document
Hulpouders document

Gardenierhof 31
4471 CN Wolphaartsdijk

T 0113 58 11 24
E info@johcalvijnschool-wdijk.nl