MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden van 2019-2023

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van de Johannes Calvijnschool te downloaden.

Erkende opleidingsschool

Wij zijn een erkende opleidingsschool voor aanstaande leraren van Driestar Educatief. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan. Binnen de school zijn opgeleide begeleiders (mentoren en (VELON-gecertificeerde) schoolopleiders) aanwezig die studenten en (aanstaande) leerkrachten begeleiden in de praktijk. We zijn een opleidingsschool voor alle studenten; we zijn gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten. Als opleidingsschool blijven we ontwikkelen om goed op te leiden. Klik hier voor meer informatie over de erkenning. 

Zorgstructuur

Benieuwd naar onze zorgstructuur? Klik dan op deze hier

Schoolondersteuningsprofiel

Benieuwd waar wij aan werken op onze school? zie: Schoolondersteuningsprofiel
Voor een korte samenvatting zie onze poster: Poster-Schoolondersteuningsprofiel

 

Gardenierhof 31
4471 CN Wolphaartsdijk

T 0113 58 11 24
E info@johcalvijnschool-wdijk.nl